Auto Catalyst Electronic Scrap

За нас

Фирма ЕКОРЕК има богат опит и е специализирана за събиране, временно съхранение, предварително третиране, пакетиране и транспортиране на отработени катализатори и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, както и компоненти от тях, за което е регистрирана по Закона за Управление на Отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 86/2003г.) и притежава всички необходими за дейността разрешителни.

Нейни партньори са водещи Европейски компании в областа на рециклирането на отработени катализатори и електронен скрап.