Auto Catalyst Electronic Scrap

Авто катализатор

Фирма ЕКОРЕК е специализирана за събиране, временно съхранение, предварително третиране, пакетиране и транспортиране на отработени автомобилни и промишлени катализатори съдържащи благородни метали от платиновата група. За надежна оценка на вашите катализатори сме калибрирали спектометри, които са на разположение и тази оценка няма да отнеме повече от от няколко минути. Ако се намирате в София можете да донесете вашия катализатор лично на адрес: ул. "Павлина Унуфриева" 4.